Kilka sposobów zadbania o dodatkowe pieniądze na emeryturze

Kilka sposobów zadbania o dodatkowe pieniądze na emeryturze

Zaplanowanie odpowiedniego budżetu na okres emerytalny to obecnie poważne wyzwanie. Standardowe świadczenia z ZUS nie zapewnią nam dostatniego życia. Dlatego już na kilkanaście lub więcej lat przed przejściem na emeryturę warto rozważyć kilka dodatkowych sposobów gromadzenia oszczędności.

W artykule przedstawimy konkretne metody inwestowania długo- i krótkoterminowego, które mogą znacząco zwiększyć wartość przyszłych świadczeń. Opiszemy zarówno bezpieczne rozwiązania jak IKE czy PPK, jak również bardziej ryzykowne propozycje np. działalność biznesową. Celem jest wskazanie kilku najciekawszych dróg zadbania o większy komfort finansowy na emeryturze. Pamiętaj przy tym, ze to nie jest porada – i zawsze trzeba wszystko dodatkowo sprawdzić.

Oszczędzanie poprzez IKE lub IKZE

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dostępne w Polsce produkty, które umożliwiają systematyczne oszczędzanie na emeryturę i mające pewne dodatkowe usprawnienia, które temu celowi sprzyjają. Usługi typu IKE i IKZE to popularny i warty przyjrzenia się sposób tworzenia dodatkowego oszczędzania emerytalnego w dłuższym horyzoncie lat.

Pracownicze Plany Kapitałowe jako dodatkowy filar emerytalny

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzone kilka lat temu powszechne, dobrowolne programy długoterminowego oszczędzania. Są one nie zawsze docenianą, ale jednak warta uwagi, propozycją dla osób pracujących na etacie, które chcą w dodatkowy sposób odkładać fundusze na starość.

Charakterystyczną cechą PPK jest automatyczne zapisywanie do nich pracowników przez pracodawców. Firmie przysługuje też ulga na dopłatę do składek pracowników w wysokości odpowiedniego ułamka wartości wpłaty. Długofalowo pozwala to zwiększyć skalę oszczędzania. Uczestnicy PPK mogą też liczyć na dodatkową wpłatę powitalną.

Akcje dywidendy jako dodatkowych wpływów

Akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę to źródło potencjalnych bieżących zysków dla inwestorów. W średnim i długim terminie wieloletnie reinwestowanie dywidend pozwala zbudować znaczący kapitał. Dodatkowo dywidendy zwiększają stopę zwrotu, zmniejszając ryzyko straty kapitału.

Dobrze dobrane akcje dywidendowe z sektorów defensywnych, takich jak bankowość czy FMCG, charakteryzują się wysoką i stabilną stopą dywidendy. Pozwalają one uzyskiwać roczne dochody na poziomie nawet kilku procent wartości zainwestowanego kapitału.

Inwestycja w spółki dywidendowe wymaga selekcji spółek o ugruntowanej marzy płatniczej i stabilnych wynikach. Portfel powinien być odpowiednio zdywersyfikowany sektorowo.

Dobrze zbilansowane akcje dywidendowe mogą stanowić ważny element portfela emerytalnego, zapewniając bieżące wpływy nawet w horyzoncie lat przedemerytalnych.

Długoterminowe oszczędzanie w obligacjach skarbowych

Obligacje skarbowe, ze względu na niskie ryzyko, są popularnym wyborem dla osób myślących o bezpiecznym oszczędzaniu na emeryturę. Papiery dłużne skarbu państwa dają płynność i pewność zwrotu kapitału po zakończeniu inwestycji.

Obligacje oszczędnościowe, jak i dłuższe serie, pozwalają na budowanie stabilnego portfela w horyzoncie nawet kilkunastu lat. Poza bezpieczeństwem dają one pewien zwrot z inwestycji w postaci oprocentowania.

Posiadanie portfela obligacji skarbowych już na 10-15 lat przed przejściem na emeryturę pozwoli zgromadzić odpowiednią pulę środków, która następnie będzie sukcesywnie reinwestowana w kolejne papiery.

Długoterminowe inwestowanie w stabilne, płynne i bezpieczne aktywo, jakim są obligacje, to dobry fundament pod budowę kapitału emerytalnego. Pozwala uniknąć ryzyk rynkowych związanych z akcjami.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *